Despre noi

Camera de Comerţ Bilaterală România-Letonia (CCRL)

Înfiinţată in 2015, Camera de Comerţ Bilaterală România-Letonia (CCRL) este o organizaţie nonguvernamentală, al cărei scop principal este promovarea industriei, comerţului, turismului şi serviciilor celor două state, nu numai in relaţiile bilaterale, ci şi în cele internaţionale, prin sprijinirea intereselor agenţilor economici din ambele ţări în raporturile cu autorităţile locale şi cu organismele specializate din străinătate.
Camera de Comerţ Bilaterală România-Letonia colaborează cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu camerele de comerţ naţionale şi teritoriale din ambele ţări şi cu alte instituţii sau organizaţii nonguvernamentale.
Misiunea Camerei de Comerţ Bilaterală România-Letonia este aceea de a oferi un context profesional şi social pentru oamenii de afaceri din ambele ţări, prin iniţierea şi cultivarea relaţiilor de colaborare între România şi Letonia, în sectoarele publice şi cele private, în sfera economică şi în activităţile sociale şi educaţionale.

~ Echipa CCRL ~